18 20 665 68 •

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych 25.11.2019r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku z dniem 01 marca 2020r. planowana jest zmiana wysokości stawek opłat eksploatacyjnych. Korekta zwiaząna jest ze; wzrostem ogólnego poziomu cen towarów i usług świadczonych na rzecz Spóldzielni, wzrostem kosztów mediów, zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz koniecznością przystapienia do PPK. Szczegółowe naliczenia znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych. Nowe stawki wejdą w życie z dniem 01.03.2020r.

Przypominamy, że wpływ na wysokość stawek mają również wyniki na poszczególnych nieruchomościach, oraz koszty niezależne od Spółdzielni naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami oraz taryfami.

Równocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2019r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych  druku oświadczenia. Prosimy o zwrot dostarczonych formularzy (pocztą, mailem lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2020 roku.

Rozliczenia zużycia wody oraz kosztów centralnego ogrzewania, sporządzone na dzień 31.12.2019r, zostaną przesłane Państwu wraz z nowymi naliczeniami . Na podstawie rozliczenia zostaną ustalone zaliczki na poczet C.O. wyliczone zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

                                                                                                         Zarząd ZSM


powrót