18 20 665 68 •

Walne Zgromadzenie Członków ZSM - materiały do wglądu

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art.83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 43 Statutu Spółdzielni przedkłada materiały będące przedmiotem obrad - celem zapoznania się z tymi materiałami.

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania w 2024 roku, na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Informacja - nowa taryfa PEC Geotermia Podhalańska

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż z dniem 12 kwietnia 2024 roku weszły w życie nowe taryfy dla ciepła dostarczanego przez PEC Geotermia Podhalańska. Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OKR.4210.62.2023.TK z dnia 28 marca 2024 roku. Zmianę cen w poszczególnych grupach taryfowych przedstawia poniższa tabela:

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd  Zakopiańskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku  z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U. z 2021r. poz. 648 oraz  § 41 ust.1  Statutu  Spółdzielni   uprzejmie  z a w i a d a m i a, 

że  dnia 08.06.2024r. /sobota/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Domu Wczasowego „Hyrny” ul. Piłsudskiego 20 w Zakopanem  z w o ł u j e :

zobacz więcej

Informacja - w dniu 29.03.2024r. biuro czynne do godz. 12:30

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że w dniu  29.03.2024 r.  / Wielki Piątek /,  biuro Spółdzielni będzie otwarte do godziny 12 30.

Nagłe awarie prosimy zgłaszać na numery podane na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

zobacz więcej

Wesołych świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech radość związana ze zbliżającymi się Świętami będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy…

 

Zarząd oraz Pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem przypomina, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Informujemy że, bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem ogłasza konkurs ofertowy na usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania na terenie osiedla Łukaszówki 4 , 5 , 7 w Zakopanem.

zobacz więcej

Ponowne ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - Bulwary Słowackiego 6b

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie dobudowy brakujących przewodów wentylacyjnych oraz jednego spalinowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bulwary Słowackiego 6B w Zakopanem.

zobacz więcej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2024 Roku

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy Państwu, Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Zarząd i pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 31.12.2023 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2023 r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych druku oświadczenia.

Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2024 roku.

zobacz więcej

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że dnia 23.11.2023 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Finansowo - Gospodarczy Spółdzielni oraz nowe stawki opłat eksploatacyjnych na 2024 rok. 

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - Bulwary Słowackiego 6b

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do składania ofert na wykonanie dobudowy brakujących przewodów wentylacyjnych oraz jednego spalinowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bulwary Słowackiego 6B w Zakopanem.

zobacz więcej

Komunikat - TAURON Dystrybucja S.A

Administracja Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że zgodnie z pismem nr 23-04-0035747-01 z dnia 06.04.2023r otrzymanym od Tauron Dystrybucja S.A.

zobacz więcej

Aktualizacja - Oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu

Administracja Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z koniecznością aktualizacji danych przekazywanych do Urzędu Miasta Zakopane (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi ) w formie ,,Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi”  prosi o:

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem przypomina, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Informujemy że, bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków ZSM - materiały do wglądu

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art.83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 43 Statutu Spółdzielni przedkłada materiały będące przedmiotem obrad - celem zapoznania się z tymi materiałami.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd  Zakopiańskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku  z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U. z 2020r. poz. 1228 z późniejszymi  zmianami/  oraz  § 41 ust.1  Statutu  Spółdzielni   uprzejmie  z a w i a d a m i a, 

że  dnia 03.06.2023r. /sobota/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Domu Wczasowego „Hyrny” ul. Piłsudskiego 20 ; 34–500 Zakopane  z w o ł u j e :

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania w 2023 roku, na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Informacja - w dniu 07.04.2023r. biuro czynne do godz. 12:30

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że w dniu  07.04.2023 r.  /Wielki Piątek/,  biuro Spółdzielni będzie otwarte do godziny 12 00.

Nagłe awarie prosimy zgłaszać na numery podane na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

zobacz więcej

Wesołych świąt Wielkiej Nocy

Niech wielka tajemnica Zmartwychwstania będzie okazją do zadumy i wzmocni Waszą wiarę! Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy dużo zdrowia, miłości, pokoju i pięknego czasu spędzonego w rodzinnym gronie. Wesołego Alleluja życzy

 

Zarząd oraz Pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem ogłasza konkurs ofertowy na usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania na terenie osiedla Kamieniec w Zakopanem.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem przypomina, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Informujemy że, bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że od 06.01.2023r. obowiązują nowe ceny wody i odprowadzania ścieków, wprowadzone przez SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.. Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.125.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.

zobacz więcej

Ostatnie Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 19 grudnia 2022 roku zmarła

Ś.P. HALINA MARCISZ

długoletni pracownik

Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rodzinie Zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd i pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 Roku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najszczersze życzenia: zdrowia, miłości, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Państwa momentem odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków a Nowy Rok spełni nadzieje z nim związane by udało się z sukcesem zrealizować wszystkie plany. 

 

Zarząd i pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Informacja - nowa taryfa PEC Geotermia Podhalańska

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż z dniem 10 grudnia 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy dla ciepła dostarczanego przez PEC Geotermia Podhalańska.

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 31.12.2022 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2022 r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych druku oświadczenia.

Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2023 roku.

zobacz więcej

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że dnia 23.11.2022 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Finansowo - Gospodarczy Spółdzielni oraz nowe stawki opłat eksploatacyjnych na rok 2023. 

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu - zimowe utrzymanie terenu

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Karpielówka 4, 6, 8, 10 w Kościelisku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi odśnieżania chodników, w tym schodów i parkingów oraz utrzymania ich w stanie bezpiecznym dla użytkowników należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Karpielówka  4,6,8,10  w Kościelisku.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem przypomina, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Informujemy że, bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że od 12.09.2022r. obowiązują nowe ceny wody i odprowadzania ścieków, wprowadzone przez SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.. Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.4.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na usługi do wykonania na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Komunikat

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje, że zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze (art. 91-93a) każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem przypomina, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków ZSM - materiały do wglądu

Zarząd Zakopiańskie Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art.83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 43 Statutu Spółdzielni przedkłada materiały będące przedmiotem obrad - celem zapoznania się z tymi materiałami.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd  Zakopiańskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku  z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U. z 2020r. poz. 1228 z późniejszymi  zmianami/  oraz  § 41 ust.1  Statutu  Spółdzielni uprzejmie  z a w i a d a m i a,

zobacz więcej

KOMUNIKAT!

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu informuje, że zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, w terminie od 19 kwietnia 2022 roku do 10 lipca 2022 roku nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego części ulicy Stolarczyka od strony ulicy Kasprusie.

 Dojazd do ulicy Ks. J. Stolarczyka możliwy będzie tylko od strony ulicy Kościeliskiej.

 W związku z powyższym dojazd do biura Spółdzielni może być utrudniony.

zobacz więcej

Wesołych świąt Wielkiej Nocy

Niech wielka tajemnica Zmartwychwstania będzie okazją do zadumy i wzmocni Waszą wiarę! Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy dużo zdrowia, miłości, pokoju i pięknego czasu spędzonego w rodzinnym gronie. Wesołego Alleluja życzy

Zarząd oraz Pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Informacja - w dniach 24.12.2021r. oraz 31.12.2021r. biuro czynne do godz. 12:00

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że w dniach  24.12.2021 r.  /Wigilia/, oraz 31.12.2021 r. biuro Spółdzielni będzie otwarte do godziny 12 00.

Nagłe awarie prosimy zgłaszać na numery podane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

zobacz więcej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2022 Roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym nastroju.

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 31.12.2021 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2021 r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych druku oświadczenia. Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2022 roku.

zobacz więcej

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że dnia 23.11.2021 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Finansowo - Gospodarczy Spółdzielni oraz nowe stawki opłat eksploatacyjnych na rok 2022. 

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Według uzyskanych informacji bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków ZSM - materiały do wglądu

Zarząd Zakopiańskie Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art.83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 43 ust.1 Statutu Spółdzielni przedkłada materiały będące przedmiotem obrad - celem zapoznania się z tymi materiałami.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku  z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami/ oraz § 41 ust.1 Statutu Spółdzielni uprzejmie  z a w i a d a m i a,

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Według uzyskanych informacji bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Wesołych świąt Wielkiej Nocy

Niech wielka tajemnica Zmartwychwstania będzie okazją do zadumy i wzmocni Waszą wiarę! Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy dużo zdrowia, miłości, pokoju i pięknego czasu spędzonego w rodzinnym gronie. Wesołego Alleluja życzy

 

Zarząd oraz Pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Według uzyskanych informacji bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

zobacz więcej

Informacja - nowa taryfa PEC Geotermia Podhalańska

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż z dniem 27 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe taryfy dla ciepła dostarczanego przez PEC Geotermia Podhalańska. Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OKR.4210.28.2020.RF z dnia 21 grudnia 2020 roku. Równocześnie informujemy, że zmiany zostaną uwzględnione w kalkulacji zaliczek na centralne ogrzewanie, które będą obowiązywać od 01.03.2021r. Zmianę cen w poszczególnych grupach taryfowych przedstawia poniższa tabela:

zobacz więcej

Uwaga na oszustów!!!

Oszuści "na wnuczka" , "na policjanta" i na "urzędnika" wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny, policjantów czy urzędników. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia.

zobacz więcej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2021 Roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym nastroju.

zobacz więcej

Komunikat - w dniach 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r. biuro czynne do godz. 12:00

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że w dniach  24.12.2020 r.  /Wigilia/, oraz 31.12.2020 r. biuro Spółdzielni będzie otwarte do godziny 12 00.

Nagłe awarie prosimy zgłaszać na numery podane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 31.12.2020 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2020 r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych druku oświadczenia. Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2021 roku.

zobacz więcej

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku z dniem 01 marca 2021 r. planowana jest zmiana wysokości stawek opłat eksploatacyjnych. Korekta zwiaząna jest ze; wzrostem ogólnego poziomu cen towarów i usług świadczonych na rzecz Spóldzielni, wzrostem kosztów mediów, zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz koniecznością przystapienia do PPK. Szczegółowe naliczenia znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych. Nowe stawki wejdą w życie z dniem 01.03.2021 r.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. organizuje (na terenie miasta Zakopane) bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych i niebezpiecznych obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie świetlówki, chemikalia - farby, lakiery metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej - aktualizacja (16.11.2020r)

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem na podstawie § 27 Statutu Spółdzielni oraz §3 „Regulaminu  określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego” ogłasza  nieograniczony przetarg pisemny i licytację ustną na ustanowienie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego nr 35 położonego przy ulicy  Kamieniec 10d  w Zakopanem.

zobacz więcej

Komunikat dot. obsługi klientów

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie miasta informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników od 26.10.2020 biuro Spółdzielni nie będzie prowadziło bezpośredniej obsługi. Pracownicy Spółdzielni pracują w trybie wewnętrznym.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że "TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. organizuje (na terenie miasta Zakopane) bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, niebezpiecznych obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, chemikalia, farby, lakiery, metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofertowy

na usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Szymony w Zakopanem.

zobacz więcej

Informacja na WZCz w związku z wirusem SARS-CoV-2

Informacja na Walne Zgromadzenie Członków ZSM w związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2

zobacz więcej

Oferta pracy

Zakopiańska Spółdzielni Mieszkaniowa w Zakopanem zatrudni osobę na stanowisko Konserwatora. Wymagane doświadczenie przy pracach konserwacyjnych mile widziane doświadczenie w zakresie robót instalacyjnych, ślusarskich, dekarskich lub wykończeniowych.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków ZSM - materiały do wglądu

Zarząd Zakopiańskie Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art.83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 43 ust.1 Statutu Spółdzielni przedkłada materiały będące przedmiotem obrad - celem zapoznania się z tymi materiałami.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd  Zakopiańskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku  z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami/ oraz § 41 ust.1 Statutu Spółdzielni uprzejmie  z a w i a d a m i a,

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Informacja - zmiana opłaty za wywóz odpadów

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Rada Miasta Zakopane w dniu 25.06.2020r. przyjęła uchwałę nr XXII/249/2020 w sprawie metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że "TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. organizuje (na terenie miasta Zakopane) bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, niebezpiecznych obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, chemikalia, farby, lakiery, metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 28.05.2020 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż z dniem 29 maja 2020 roku, SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług SEWiK.

zobacz więcej

Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z występującym zagrożeniem epidemicznym Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem chcąc zapewnić bezpieczeństwo zarówno Państwu jak i Pracownikom Spółdzielni wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu stron.

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Przetarg - najem lokalu

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem ogłasza konkurs ofert (na stawkę najmu) na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Do Tadziaków 3 w Zakopanem:

zobacz więcej

Wesołych świąt Wielkiej Nocy

Niech wielka tajemnica Zmartwychwstania będzie okazją do zadumy i wzmocni Waszą wiarę! Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy dużo zdrowia, miłości, pokoju i pięknego czasu spędzonego w rodzinnym gronie. Wesołego Alleluja życzy

 

Zarząd oraz Pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z występującym zagrożeniem epidemicznym Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem chcąc zapewnić bezpieczeństwo zarówno Państwu jak i Pracownikom Spółdzielni wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu stron.

zobacz więcej

Informacja Ministerstwa Zdrowia

Mając na uwadze rozprzestrzenianie się koronawirusa Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem poniżej publikuje informacje Ministerstwa Zdrowia.

zobacz więcej

Informacja - Czujniki GAZU

Szanowni Państwo,

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku  pojawiającymi się  w  prasie  informacjami o pożarach i wybuchach gazu  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  zwraca się z apelem o:

zobacz więcej

Komunikat - w dniach 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r. biuro czynne do godz. 12:00

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że w dniach  24.12.2019 r.  /Wigilia/, oraz 31.12.2019 r. biuro Spółdzielni będzie otwarte do godziny 12 00.

Nagłe awarie prosimy zgłaszać na numery podane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

zobacz więcej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2020 Roku

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy Państwu, Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.

                                                                                                 

Zarząd i pracownicy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Przetarg - najem lokalu

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem ogłasza konkurs ofert (na stawkę najmu) na wynajęcie dwóch lokali użytkowych w budynku przy ul. Zborowskiego 3 w Zakopanem:

zobacz więcej

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku z dniem 01 marca 2020r. planowana jest zmiana wysokości stawek opłat eksploatacyjnych. Korekta zwiaząna jest ze; wzrostem ogólnego poziomu cen towarów i usług świadczonych na rzecz Spóldzielni, wzrostem kosztów mediów, zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz koniecznością przystapienia do PPK. Szczegółowe naliczenia znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych. Nowe stawki wejdą w życie z dniem 01.03.2020r.

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 31.12.2019 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2019r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych druku oświadczenia. Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2020 roku.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że "TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. organizuje (na terenie miasta Zakopane) bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, niebezpiecznych obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, chemikalia, farby, lakiery, metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

zobacz więcej

Zebrania Samorządu Mieszkańców

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje o zwołaniu zebrań Samorządów Mieszkańców szczegółowe informacje na temat terminów i tematów spotkań umieszczono na klatkach schodowych poszczególnych nieruchomości.

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że "TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. organizuje (na terenie miasta Zakopane) bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, niebezpiecznych obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, chemikalia, farby, lakiery, metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

zobacz więcej

Informacja o awarii systemu telefonicznego

W związku z awarią systemu telefonicznego w dniu dzisiejszym (13 sierpnia 2019r.) występować mogą utrudnienia w kontakcie telefonicznym z biurem Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków ZSM - materiały do wglądu

Zarząd  Zakopiańskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 43 ust.1 Statutu Spółdzielni przedkłada materiały będące przedmiotem obrad - celem zapoznania się z tymi materiałami.

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 28.05.2019 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż z dniem 29 maja 2019 roku, SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług SEWiK.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd  Zakopiańskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku  z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami/ oraz § 41 ust.1 Statutu Spółdzielni uprzejmie  z a w i a d a m i a,

zobacz więcej

Komunikat - w dniu 19.04.2019 r biuro czynne do godz. 12:00

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że w dniu  19.04.2019r.  /Wielki Piątek/, biuro Spółdzielni będzie otwarte do godziny 12 00.

Nagłe awarie prosimy zgłaszać na numery podane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

zobacz więcej

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz mokrego dyngusa.

                                                                           Pracownicy oraz Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zobacz więcej

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że "TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. organizuje (na terenie miasta Zakopane) bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, niebezpiecznych obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, chemikalia, farby, lakiery, metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 31.12.2018 r.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2018r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych druku oświadczenia. Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 07 stycznia 2019 roku.

zobacz więcej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2019 Roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym nastroju.

zobacz więcej

Objaśnienia do zmiany stawek opłat eksploatacyjnych na 2019 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że pod koniec listopada br. zostali Państwo powiadomieni o planowanej zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych, która nastąpi z dniem 01.03.2019 roku (indywidualne naliczenia opłat dostarczono do skrzynek). Plan finansowo gospodarczy na rok 2019 oraz kalkulacja stawek opłat eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni dnia 21.11.2018 roku (uchwały nr 12/9; 13/10).

zobacz więcej

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych oraz rozliczenia kosztów mediów

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku z dniem 01 marca 2019r. planowana jest zmiana wysokości stawek opłat eksploatacyjnych. Zarząd nie planuje podwyżek kosztów zależnych od Spółdzielni. Szczegółowe naliczenia znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych. Nowe stawki wejdą w życie z dniem 01.03.2019r.

zobacz więcej

Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje o zwołaniu zebrań Samorządów Mieszkańców zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz § 4 ust. 1 regulaminu Samorządu Mieszkańców.

zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

zobacz więcej

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U.Nr 188 poz. 1848 z 2003r. z późniejszymi zmianami/ oraz § 41 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie  z a w i a d a m i a, 

że dnia 08.09.2018r. /sobota/ o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ks.J.Stolarczyka 8; 34–500 Zakopane  z w o ł u j e :

zobacz więcej