18 20 665 68 •

Zarząd ZAKOPIAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Skład Zarządu Spółdzielni:

 
Prezes Zarządu:
mgr Ronald Szczygieł
 
Członek Zarządu:
Małgorzata Czaicka
 
Członek Zarządu:
mgr Agnieszka Płoska