18 20 665 68 •

Druki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy e-bok ZSM
Formularz zgłoszeniowy e-bok Wspólnoty Mieszkaniowe
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Oświadczenie przy nabyciu lokalu
Oświadczenie o stanie wodomierzy
Oświadczenie o ilości osób
Oświadczenie przy zbyciu lokalu
Protokół zdawczo-odbiorczy
Wniosek o zwrot nadpłaty
Wniosek o zaświadczenie do zbycia lokalu
Wniosek o zgode na wymiane grzejników
Wniosek o zmianę zaliczki na c.o.
Uchwała właścicieli w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia
Zmiana adresu korespondencji
Zmiana zaliczki zużycia wody
Wniosek o zaświadczenie do odrębnej własności