18 20 665 68 •

Zgłaszanie awarii DO ZAKOPIAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1. Biuro Spółdzielni:
 
 
2. Zgłaszanie awarii administratorom w godzinach pracy Spółdzielni:
 
 
3. Zgłaszanie awarii poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w niedzielę i święta:
 
 
4. Przedsiębiorstwa dostarczające media do budynków Spółdzielni:
 
 
5. Telefony alarmowe: