18 20 665 68 •

Informacja - Czujniki GAZU 15.02.2010 r.

Szanowni Państwo,

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku  pojawiającymi się  w  prasie  informacjami o pożarach i wybuchach gazu  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  zwraca się z apelem o:

W budynkach gdzie korzystamy z instalacji  LPG – gaz płynny z butli istnieje prawdopodobieństwo powstania zagrożenia. Na wszystkich kuchenkach  gazowych /czy przewodach doprowadzających/ z których korzystamy mogą powstać nieszczelności,  a co za tym idzie ulatnianie się gazu.  Często sami nie jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie wyczuć, że stężenie gazu w  mieszkaniu jest większe i stanowi zagrożenie. Zwracamy się do Państwa   z apelem o rozważenie możliwości  zamontowania   w swoim mieszkaniu czujnika gazu.

 

Czujnik gazu jest urządzeniem służącym do monitorowania obecności gazu w pomieszczeniu, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm reaguje sygnałem dźwiękowym.

 

Możliwa jest wtedy natychmiastowa reakcja:

Odpowiednio szybka reakcja może uchronić przed nieszczęśliwym wypadkiem, często ratując życie i zdrowie wielu ludzi.

Zarząd 

Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem


powrót