18 20 665 68 •

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych Czerwiec / Lipiec 2022

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem przypomina, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, stolarka budowlana, kabiny prysznicowe, wykładziny typu linoleum, itp. 

U W A G A !!!

Nie będą odbierane materiały niebezpieczne obejmujące m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie świetlówki, chemikalia, farby, lakiery, metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

 

Wszelkie informacje na temat możliwości odbioru w/w odpadów do uzyskania

Firmie „Tesko” nr telefonu 18 20 25 620

 

Prosimy mieszkańców budynków:

Gabaryty będą odbierane według nowych zasad dniu 11 czerwca 2022r. (sobota).

 

Gabaryty będą odbierane według nowych zasad dniu 25 czerwca 2022r. (sobota).

 

Gabaryty będą odbierane według nowych zasad dniu 02 lipca2022r. (sobota).

 

Równocześnie wzywamy do bezwzględnego stosowania się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa oraz p.poż i uprzątnięcie przedmiotów zalegających w korytarzach piwnic, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku.

Wszystkie przedmioty, które zostaną wystawione po wyznaczonym terminie lub niezgodnie z powyższymi zasadami będą wywożone odpłatnie i obciążą koszty poszczególnych nieruchomości.


powrót