18 20 665 68 •

Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków Wrzesień 2022 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że od 12.09.2022r. obowiązują nowe ceny wody i odprowadzania ścieków, wprowadzone przez SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.. Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.4.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r

Zmianę cen przedstawia poniższa tabela:

 

obecna cena

 

nowa cena

 

zmiana

 

 

 

 

 

 

 

Woda i ścieki

1 m3

        10,97 zł

 

        11,44 zł

 

4,28 %

W związku z powyższym Zarząd ZSM zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy do 30.09.2022r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych  druku oświadczenia.

UWAGA! Dotyczy nieruchomości, na których nie dokonano jeszcze wymiany wodomierzy na nowe wyposażone w moduł do odczytu radiowego.

Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2022 roku.
 
Druk oświadczenia o stanie wodomierzy - wrzesień 2022r.
Druk oświadczenia o stanie wodomierzy - wrzesień 2022r. - Wspólnoty Mieszkaniowe


powrót