18 20 665 68 •

Informacja - nowa taryfa PEC Geotermia Podhalańska 01 Grudnia 2022 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż z dniem 10 grudnia 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy dla ciepła dostarczanego przez PEC Geotermia Podhalańska.

Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OKR.4210.47.2021.UJN z dnia 25 listopada 2022 roku. Równocześnie informujemy, że zmiany zostaną uwzględnione w kalkulacji zaliczek na centralne ogrzewanie, które będą obowiązywać od 01.03.2023r. Zmianę cen w poszczególnych grupach taryfowych przedstawia poniższa tabela:

Taryfa M2

obecna cena

 

nowa cena

 

zmiana

 

 

 

 

 

 

 

Moc zamówiona

1 KW

        13,53 zł

 

        16,06 zł

 

18,70%

 

 

 

 

 

 

 

Ciepło

1GJ

        53,19 zł

 

        65,60 zł

 

23,33%

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa M4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc zamówiona

1 KW

        13,86 zł

 

        17,00 zł

 

22,66%

 

 

 

 

 

 

 

Ciepło

1GJ

        57,06 zł

 

        67,86 zł

 

18,93%


powrót