18 20 665 68 •

Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków Luty 2023 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że od 06.01.2023r. obowiązują nowe ceny wody i odprowadzania ścieków, wprowadzone przez SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.. Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.125.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zmianę cen przedstawia poniższa tabela:

 

obecna cena

 

nowa cena

 

zmiana

 

 

 

 

 

 

 

Woda i ścieki

1 m3

        11,44 zł

 

        12,80 zł

 

11,89 %


powrót