18 20 665 68 •

Aktualizacja - Oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu Lipiec 2023 rok

Administracja Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z koniecznością aktualizacji danych przekazywanych do Urzędu Miasta Zakopane (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi ) w formie ,,Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi”  prosi o:

 o uzupełnienie Oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu, pozostawionego w Państwa skrzynce na listy i odesłanie  do biura Spółdzielni drogą elektroniczną /biuro.zsm@gmail.com/ lub listem na adres Spółdzielni - w terminie do dnia 31.07.2023r.

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu


powrót