18 20 665 68 •

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych 28 Listopada 2023 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje, że dnia 23.11.2023 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Finansowo - Gospodarczy Spółdzielni oraz nowe stawki opłat eksploatacyjnych na 2024 rok. 

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku z dniem 01 marca 2024 r. planowana jest zmiana wysokości stawek opłat eksploatacyjnych. Niestety sytuacja na rynku wymusza na Spółdzielni konieczność korekty aktualnie obowiązujących opłat. Korekta związana jest ze znacznym wzrostem ogólnego poziomu cen towarów i usług świadczonych na rzecz Spółdzielni, wzrostem kosztów mediów, wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz dodatkowymi kosztami związanymi z PPK. Nie bez znaczenia dla wysokości ponoszonych przez Państwa opłat był ponownie wzrost kosztów odśnieżania jak również wzrost kosztów utrzymania czystości. (na kilku nieruchomościach firmy wypowiedziały dotychczas obowiązujące umowy, co ponownie zmusiło Spółdzielnie do ogłoszenia przetargów w celu wyłonienia nowych firm – niestety nowe oferty są kilkukrotnie wyższe od dotychczas obowiązujących). Szczegółowe informacje dotyczące zmiany stawek na poszczególnych nieruchomościach znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych.

UWAGA! Nowe stawki wejdą w życie z dniem 01.03.2024 r.

Przypominamy, że wpływ na wysokość stawek mają również wyniki na poszczególnych nieruchomościach, oraz koszty niezależne od Spółdzielni naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami oraz taryfami.

Osoby zainteresowane szczegółowymi kalkulacjami opłat na poszczególne nieruchomości zapraszamy do biura Spółdzielni, gdzie dostępne są obszerne informacje oraz indywidualne kalkulacje.

Równocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2023 r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych  druku oświadczenia. Prosimy o zwrot dostarczonych formularzy (pocztą, mailem lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2024 roku.

Dotyczy nieruchomości gdzie nie dokonano wymiany wodomierzy na wyposażone w moduł do odczytu radiowego.

Rozliczenia zużycia wody oraz kosztów centralnego ogrzewania, sporządzone na dzień 31.12.2023 r, zostaną przesłane Państwu wraz z nowymi naliczeniami. Na podstawie rozliczenia zostaną ustalone zaliczki na poczet C.O. wyliczone zgodnie z obowiązującym regulaminem.


powrót