18 20 665 68 •

Odczyty stanów wodomierzy na dzień 31.12.2023 r. 30 Listopada 2023 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o odczytanie stanu wodomierzy na dzień 31.12.2023 r., oraz o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych druku oświadczenia.

Prosimy o zwrot dostarczonych druków (pocztą, mailem, lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2024 roku.

Uwaga! Dotyczy nieruchomości, na których nie dokonano jeszcze wymiany wodomierzy na nowe wyposażone w moduł do odczytu radiowego.

Druk oświadczenia o stanie wodomierzy na 31.12.2023r.
Druk oświadczenia o stanie wodomierzy na 31.12.2023r. - Wspólnoty Mieszkaniowe


powrót