18 20 665 68 •

Informacja - nowa taryfa PEC Geotermia Podhalańska 30 kwietnia 2024 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż z dniem 12 kwietnia 2024 roku weszły w życie nowe taryfy dla ciepła dostarczanego przez PEC Geotermia Podhalańska. Zmiana taryf została zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OKR.4210.62.2023.TK z dnia 28 marca 2024 roku. Zmianę cen w poszczególnych grupach taryfowych przedstawia poniższa tabela:

Taryfa M2

obecna cena

 

nowa cena

 

zmiana

 

 

 

 

 

 

 

Moc zamówiona

1 KW

        16,06 zł

 

        17,95 zł

 

11,77%

 

 

 

 

 

 

 

Ciepło

1GJ

        65,60 zł

 

        70,75 zł

 

7,85%

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa M4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc zamówiona

1 KW

        17,00 zł

 

        18,98 zł

 

11,65%

 

 

 

 

 

 

 

Ciepło

1GJ

        67,86 zł

 

        75,47 zł

 

11,21%

 

Mając powyższe na uwadze osoby zainteresowane zwiększeniem zaliczki na c.o. proszone są o kontakt z biurem Spółdzielni.


powrót