18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargach 02 Maja 2024 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje o zbieraniu ofert na roboty ogólnobudowlane oraz usługi do wykonania w 2024 roku, na nieruchomościach zarządzanych / administrowanych przez Spółdzielnię.

Zapraszamy do składania ofert na roboty remontowe i budowlane w zakresie:

 

Termin realizacji do 30.09.2024 roku

 

Szczegółowy zakres prac oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia udostępniana będzie w dziale technicznym Spółdzielni oraz na stronie spółdzielni w zakładce PRZETARGI.

 

Dodatkowe informacje, można uzyskać w dziale technicznym pod numerem telefonu 18 20 665 68, za pomocą poczty elektronicznej lub w biurze Spółdzielni ul. KS. J. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu bądź jego części bez podania przyczyny.


powrót