18 20 665 68 •

Walne Zgromadzenie Członków ZSM - materiały do wglądu 16 maja 2024 roku

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zgodnie art.83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 43 Statutu Spółdzielni przedkłada materiały będące przedmiotem obrad - celem zapoznania się z tymi materiałami.

Wykaz materiałów do wglądu:

Projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz z informacją dodatkową.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Wzór zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni

Projekty uchwał (dostępne od 21.05.2024r.).

Wzór pełnomocnictwa.

Klauzula informacyjna w związku z udziałem WZCz.

Projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz z informacją dodatkową
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023r. - 31.12.2023r.
Wzór zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni
Projekty uchwał objętych porządkiem obrad
Pełnomocnictwo
Klauzula informacyjna w związku z udziałem WZCz

 


powrót