18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe – malowanie klatek schodowych 29 marca 2019 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zaprasza do składania ofert cenowych na  roboty remontowe – malowanie klatek schodowych obejmujące:

 

Niniejsze zapytanie obejmuje wykonanie prac remontowych -  polegających na malowaniu ścian i sufitów na klatkach schodowych w budynkach:

Słoneczna 2 - trzy klatki schodowe,   szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 800 m² w tym do wykonania zabudowa g-k około 90 m², dwie klatki schodowe, szczegóły do ustalenia na miejscu.

Goszczyńskiego 26 - dwie klatki schodowe  ,  szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 450 m².

Jagiellońska 7b - jedna klatka schodowa, dodatkowo do malowania malowania również otuliny rur kondygnacji przyziemia oraz blaszana przegroda najwyższej kondygnacji.

Kasprusie 4 - pralnia, szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 40 m².

Szkolna 14 d - dwie klatki schodowe  ,  szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 600 m².

 

Oferta powinna zawierać: 

Łączną oferowaną cenę netto za całość zlecenia.

Łączną oferowaną cenę brutto za całość zlecenia.

Wymagane przez inwestora oświadczenia.

Wymagany przez inwestora minimalny czas gwarancji wynosi 36 miesięcy od momentu odbioru robót.

Wzór oferty, oświadczeń oraz umowy znajduje sie w załaczeniu.

 

Kryterium wyboru oferty:

Łączna cena brutto za całość zlecenia –  80%

czas realizacji - 10%

gwarancja - 10%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA - prace malarskie” do dnia 19.04.2019 roku.

Termin otwarcia ofert dnia 23.04.2019r. o godz. 1000.

Powyższe prace będą wykonywane w drugim i trzecim kwartale 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót i terminów składania ofert do pobrania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Wzór Umowy
Wzór Oferty
Oświadczenie
Informacja ochrona danych osobowych
Oświadczenie RODO

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót