18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe – malowanie klatek schodowych 04 maja 2020 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zaprasza do składania ofert cenowych na  roboty remontowe – malowanie klatek schodowych obejmujące:

 

Niniejsze zapytanie obejmuje wykonanie prac remontowych -  polegających na malowaniu ścian i sufitów na klatkach schodowych w budynkach:

Zamoyskiego 9 - jedna klatka schodowa, szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 200 m².

Do Tadziaków 3 - jedna klatka schodowa, szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 270 m².

Piaseckiego 26 - jedna klatka schodowa, szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 580 m².

Stolarszyka 12 - siedem klatek schodowych, instalacje techniczne do ukrycia pod tynkiem, grzejniki nie są przewidziane do malowania, szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 1 700 m².

Kasprusie 8 - dwie klatki schodowe, szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 320 m².

Szkolna 14 c - dwie klatki schodowe, szacunkowa powierzchnia do malowania ok. 600 m².

 

Oferta powinna zawierać: 

Łączną oferowaną cenę netto za całość zlecenia.

Łączną oferowaną cenę brutto za całość zlecenia.

Wymagane przez inwestora oświadczenia.

Wymagany przez inwestora minimalny czas gwarancji wynosi 36 miesięcy od momentu odbioru robót.

Wzór oferty, oświadczeń oraz umowy znajduje sie w załaczeniu.

 

Kryterium wyboru oferty:

Łączna cena brutto za całość zlecenia –  80%

czas realizacji - 10%

gwarancja - 10%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA - prace malarskie” do dnia 22.05.2020 roku.

Termin otwarcia ofert dnia 25.05.2020r. o godz. 1000.

Powyższe prace będą wykonywane w drugim i trzecim kwartale 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót i terminów składania ofert do pobrania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Wzór Umowy
Wzór Oferty
Oświadczenie
Informacja ochrona danych osobowych
Oświadczenie RODO

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót