18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na prace budowlane – uzupełnienie brakujących wypełnień z płyt poliwęglanowych 10 marca 2021 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu brakujących wypełnień z płyt poliwęglanowych - dotyczy barier balkonowych elewacji zachodniej w budynku przy ul. Zborowskiego 3 w Zakopanem.

Zakres robót obejmuje

 

Oferta powinna zawierać:

Wzór oferty, wymaganych oświadczeń oraz umowy znajduje się w załączeniu.

Kryteria wyboru oferty:

Łączna cena brutto za całość zlecenia – 80%

Okres gwarancji – 10%

Czas realizacji – 10%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA – montaż płyt z poliwęglanu” do dnia 26.03.2021 roku.

 

Wzór Umowy
Wzór Oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór Oświadczenia Gwarancyjnego
Oświadczenie RODO
Informacja ochrona danych osobowych

 

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu robót do uzyskania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót