18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na prace budowlane – wymiana desek barier balkonowych 20 kwietnia 2021 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie desek barier balkonowych.

Zakres robót obejmuje:

 

Niniejsze zapytanie obejmuje wykonanie prac remontowych -  polegających na wymianie desek balkonowych w budynkach:

Chramcówki 9b        - elewacja południowa  

Kasprusie 12              - elewacja południowa

Kasprusie 14               - elewacja północna

Piaseckiego 28           - cała nieruchomość - deski kompozytowe + płyty z poliwęglanu

 

Oferta powinna zawierać:

Cenę brutto robót w rozbiciu na materiały i robociznę

Okres gwarancji – minimum 48 miesięcy

Wymagane przez inwestora oświadczenia

Czas realizacji – maksimum 40 dni kalendarzowych (należy podać termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

Wzór oferty, wymaganych oświadczeń oraz umowy znajduje się w załączeniu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Łączna cena brutto za całość zlecenia – 80%

Okres gwarancji – 15%

Czas realizacji – 5%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA - remont barier balkonowych” do dnia 09.05.2021 roku.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu robót do uzyskania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem .

 

Wzór Umowy
Wzór Oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór Oświadczenia Gwarancyjnego
Oświadczenie RODO
Informacja ochrona danych osobowych

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót