18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu - zimowe utrzymanie terenu 07 września 2021 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na zimowe utrzymanie-odśnieżanie dróg wewnętrznych i placów będących w administracji Spółdzielni. Złożona oferta powinna zawierać cenę za motogodzinę odśnieżania.

Place i drogi do odśnieżania na osiedlach:

 1. Stolarczyka 8
 2. Stolarczyka 12
 3. Stolarczyka 14
 4. Osiedle Kasprusie Dolne
 5. Osiedle Kasprusie Górne
 6. Orkana 3a,3b,5a,5b,5c
 7. Makuszyńskiego 16a,16b
 8. Jagiellońska 7a i 7b
 9. Jagiellońska 1 i 2
 10. Gimnazjalna 12, 14 , 16
 11. Szymony 9
 12. Chramcówki 2, 3, 5b, 9b + garaże
 13. Kamieniec 10d, 10e, 10i
 14. Szkolna 14b,14c,14d, 14f
 15. Łukaszówki 4, 5, 7, 8
 16. Zborowskiego 3,
 17. Zamoyskiego 9
 18. Żeromskiego 8
 19. Piaseckiego - zatoki postojowe

 

Załączniki mapowe do wglądu w administracji Spółdzielni.

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, do dnia 30.09.2021 roku, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA - zimowe utrzymanie”.

Termin otwarcia ofert dnia 04.10.2021r. o godz 1000.

Oświadczenie RODO
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja ochrona danych osobowych

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót