18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofertowy

na usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej w Kościelisku.

 

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątającej  do części wspólnych nieruchomości obejmujących:

Sprzątanie klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń wspólnego użytku, sprzątanie terenu zewnętrznego, chodniki, podjazdy, parkingi wraz z odśnieżaniem, teren zielony wraz z pielęgnacją roślin i koszeniem trawy,  sprzątanie posadzki w garażu.

 

Zainteresowanym podmiotom udostępnimy szczegółową  specyfikację oraz wzór umowy. Materiały do pobrania w biurze Spółdzielni ul. Ks. J. Stolarczyka 8, 34-500 Zakopane.

 

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni upływa 31 sierpnia 2017 roku (decyduje data wpływu na dziennik podawczy).

 

Złożona ofert winna zawierać:

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.

 


powrót