18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie rocznego przeglądu kominiarskiego oraz gazowego.

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznego przeglądu kominiarskiego oraz gazowego w budynkach administrowanych przez ZSM w Zakopanem potwierdzonego protokołami. 

Oferta powinna zawierać: cenę brutto sprawdzenia drożności 1mb przewodu kominowego, cenę brutto sprawdzenia prawidłowości podłączeń za 1 szt. oraz cenę brutto za kontrolę 1 szt. instalacji gazowej zasilanej gazem z butli 11 kg.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 2066568.

W załączeniu wykaz budynków oraz projekt umowy.

Kryterium wyboru oferty:

  1. cena brutto usługi –  100%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Protokoły z przeglądów należy dostarczyć do 20.12.2017.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać wraz z podpisanym oświadczeniem w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA, przeglądy kominiarskie” do dnia 09.10.2017 roku.

Wzór umowy
Oświadczenie
Wykaz budynków

 


powrót