18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - Bulwary Słowackiego 6b 21 sierpnia 2023 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do składania ofert na wykonanie dobudowy brakujących przewodów wentylacyjnych oraz jednego spalinowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bulwary Słowackiego 6B w Zakopanem.

Projekt budowlany oraz pozostałe materiały przetargowe dostępne są w biurze Spóldzielni

 

Oferta powinna zawierać:

Cenę brutto robót

Okres gwarancji – minimum 48 miesięcy

Czas realizacji – maksimum 30 dni kalendarzowych (należy podać termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

Wymagane przez inwestora oświadczenia

Wzór oferty, wymaganych oświadczeń znajduje się w załączeniu

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto robót –  80%

okres gwarancji –     10%

czas realizacji –         10%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami oraz informacją RODO w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA​ – kominy ul. Bulwary Słowackiego” do dnia 11 września 2023 roku.

 

Wzór Oferty
Wzór Umowy
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór Oświadczenia Gwarancyjnego
Informacja ochrona danych osobowych
Detal przewodu spalinowego
Rzut parteru
Detal przewodu wentylacyjnego
Rzut I piętra
opis do projektu_a-b
Rzut II piętra
Rzut dachu
Przekrój A-A
INWENTARYZACJA
Przekrój A-A inwentaryzacja
Opis wykonawczy

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu robót do uzyskania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót