18 20 665 68 •

Regulaminy

Poniżej przedkładamy Państwu treść aktualnie obowiązujących w Zakopianskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem regulaminów;

Regulamin porządku domowego
Regulamin rozliczania kosztów GZM
Regulamin rozliczania kosztów C.O.
Regulamin wynajmu lokali użytkowych i pomieszczeń, powierzchni reklamowych oraz dzierżawy terenu
Regulamin korzystania z miejsc postojowych
Regulamin samorządu mieszkańców
Regulamin funduszu remontowego
Regulamin organizowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty, dostawy i usługi
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw i remontów wewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Regulamin systemu e-Bok


powrót